सदस्यता माहिती

मराठी कला मंडळ – डीसी सदस्यतेबद्दल माहिती

सदस्यत्वाचे फायदे

मंडळाच्या कार्यक्रमांच्या दरात सवलत

कार्यक्रमांमधे भाग घेण्याची संधी

वार्षिक सर्व साधारण सभेत मत देण्याचा हक्क

मंडळाचे मासिक

सर्वतोपरी मराठी समाज, संस्कृती आणि वारस्याला प्रोत्साहन देणार्‍या संस्थेशी संबंध

Membership Validity

Membership is annual and valid only for the calendar year in which it was purchased. Membership expires on December 31st of the year in which it was purchased, irrespective of the date of the purchase

Note about 2021 Membership

New Membership or Membership Renewal for 2021 will be open on January 1st 2021.

Family Membership - $75

This is paid membership for a family.

Benefits cover members of the family, including children and visiting parents.

Register – Family

Individual Membership - $50

This is paid membership for an individual.

Benefits covers only the individual whose name is on the membership.

Register – Individual