सदस्यता माहिती

मराठी कला मंडळ – डीसी सदस्यतेबद्दल माहिती

सदस्यत्वाचे फायदे

मंडळाच्या कार्यक्रमांच्या दरात सवलत

कार्यक्रमांमधे भाग घेण्याची संधी

वार्षिक सर्व साधारण सभेत मत देण्याचा हक्क

मंडळाचे मासिक

सर्वतोपरी मराठी समाज, संस्कृती आणि वारस्याला प्रोत्साहन देणार्‍या संस्थेशी संबंध

Note about 2022 Membership

  • New Membership or Membership Renewal for 2022 is now open!

  • To change membership from Individual to Family or vice versa, send an email to webmaster@marathi.com.

Family Membership - $75

This is paid membership for a family.

Benefits cover members of the family, including children and visiting parents.

Register – Family

Individual Membership - $50

This is paid membership for an individual.

Benefits covers only the individual whose name is on the membership.

Register – Individual