मराठी कला मंडळ

ग्रेटर वॉशिंग्टन डीसी

Advertisement

previous arrow
next arrow
Slider

मंडळ अपुले, आपण मंडळाचे, करूया जतन मराठी संस्कृतीचे!

महाराष्ट्र दिन

May 21st, 2022 – Registration starts at 1:00 PM

Click here for RSVP to attend the program.

Hasya Tarang

उत्तररंग

June June 11th, 2022 3:00 PM EST

वारी रंगे उत्तररंगी

आषाढीची वारी निघते आहे. वारकरी सज्ज होत आहेत. आणि त्याबरोबर ज्ञानेश्वर माऊली आणि आषाढीच्या वारीची अध्यात्मिक बाजू तसेच प्रत्यक्ष वारीचे सुंदर अनुभव ऐकायला मिळतील.

Sports Day

Click here for more details..

Sports Day

गणेशोत्सव

Program Details

September 3rd, 2022
कार्यक्रमाची रूपरेषा लवकरच जाहिर करण्यात येईल.

Patanjali Yogasutra

Are you new to DC, MD & VA
If you are new to DC, Maryland or Virginia please write to us at help@marathi.com

Advertisement

कार्यकारी समिती

२०२२ मध्ये आम्ही तुम्हाला उत्तमोतम कार्यक्रम आणि अनुभव द्यायचा प्रयत्न करू.