मराठी कला मंडळ

ग्रेटर वॉशिंग्टन डीसी

मंडळ अपुले, आपण मंडळाचे, करूया जतन मराठी संस्कृतीचे!

मकर संक्रांत

Feburary 5th, 2022

कार्यक्रमाची रूपरेषा लवकरच जाहिर करण्यात येईल.

Sankrant Program

उत्तररंग

February 26th, 2022 3:00 PM to 5:00 PM EST

Sankrant Program

होळी

March 26th, 2022

Registration will be open on January 24th.

Are you new to DC, MD & VA
If you are new to DC, Maryland or Virginia please write to us at help@marathi.com

अश्रूंची झाली फुले

April 3rd, 2022 3:00 PM EST

Sankrant Program

कार्यकारी समिती

२०२२ मध्ये आम्ही तुम्हाला उत्तमोतम कार्यक्रम आणि अनुभव द्यायचा प्रयत्न करू.