मराठी कला मंडळ

ग्रेटर वॉशिंग्टन डीसी

New to DMV?
Reach us at help@marathi.com

Sponsors

मंडळ अपुले, आपण मंडळाचे, करूया जतन मराठी संस्कृतीचे !

Upcoming Events

Marathi Natak – Whitelilly & Nightrider

Sunday, April 9, 2023 5:30 PM EST

WT Woodson High School, 9525 Main St. Fairfax VA 22031
Discounts: 1 – 3 Tickets : 5% Discount, 4 or more Tickets : 10%
Discount  (Please use “WLPSE” as the discount code to get the discount)
 

छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती

Sunday, March 26, 2023 1:30 PM to 6:30 PM EST
Greenbriar East Elementary School, 13006 Point Pleasant Dr, Fairfax VA 22033
This is a FREE event. 
* Kindly consider donating.

एका दृष्टीक्षेपात 2023

कार्यकारी समिती

२०२३ मध्ये आम्ही तुम्हाला उत्तमोतम कार्यक्रम आणि अनुभव द्यायचा प्रयत्न करू.