मराठी कला मंडळ

ग्रेटर वॉशिंग्टन डीसी

मंडळ अपुले, आपण मंडळाचे, करूया जतन मराठी संस्कृतीचे!

Upcoming Events

होळी – March 18th 2023

Registration is now open for the participation in Holi Program. Deadline for submissions is extended to February 12th.

 

एका दृष्टीक्षेपात 2023

New to DMV?

Reach out to us at help@marathi.com

कार्यकारी समिती

२०२३ मध्ये आम्ही तुम्हाला उत्तमोतम कार्यक्रम आणि अनुभव द्यायचा प्रयत्न करू.